Banner #1
Banner #2
Banner #4
Banner #5

DIGITAL CONSOLE MIXER

YAMAHA MG12XUK
0_star
9,600,000đ
ALLEN & HEATH DLIVE C3500
0_star
359,770,000đ
ALLEN & HEATH DLIVE C2500
0_star
286,740,000đ
ALLEN & HEATH DLIVE C1500
0_star
235,720,000đ
Allen & Heath SQ-7
0_star
Liên hệ
Allen & Heath SQ-6
0_star
Liên hệ
Allen & Heath SQ-5
0_star
Liên hệ
Behringer X32
0_star
49,410,000đ

LOA - SPEAKERS

GA202
0_star
Liên hệ
T12
0_star
Liên hệ
TDLED
0_star
Liên hệ
TDBEAM
0_star
Liên hệ
TD10UMIX
0_star
Liên hệ
Suite2
0_star
Liên hệ
DM8
0_star
Liên hệ
B450
0_star
Liên hệ

ÁNH SÁNG / MÀN HÌNH LED

Novastar
0_star
1,500,000đ
CLV5-40
0_star
900,000đ
VX4S-N
0_star
40,000,000đ
Xcolor - P3
0_star
28,500,000đ
Tấm  LED P2.5RGB trình chiếu thông tin
0_star
1,850,000đ

THIẾT BỊ PHÒNG THU

PRESONUS ERIS E5 XT
0_star
7,000,000đ
KRK ROKIT 5 G4
0_star
7,900,000đ
KRK ROKIT 7 G4
0_star
11,950,000đ
KRK ROKIT 8 G4
0_star
13,900,000đ
KRK ROKIT 10-3 G4
0_star
21,900,000đ
presonus studio live 16
0_star
49,000,000đ
Presonus iTwo Studio
0_star
Liên hệ
Behringer UCM404HD
0_star
4,200,000đ

ÂM THANH VÒM XEM PHIM

Jack CAF
0_star
Liên hệ
T-AF118S
0_star
Liên hệ
SP-803
0_star
Liên hệ
P408Q
0_star
Liên hệ
Lavo-MD112
0_star
Liên hệ
Lavo-CA218
0_star
Liên hệ
Lavo-AF118S
0_star
Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi